Tentoonstelling "Dier Plant Nederland"

Persbericht


Van 3 juni tot en met 18 juni 2006 is de tentoonstelling ‘Dier Plant Nederland’ te zien in het Milieu Educatie Centrum in Eindhoven. Deze tentoonstelling ging over de planten en dieren die in Nederland voorkomen, de bedreigingen en kansen in de toekomst.


De natuur is een dynamisch geheel waarin planten- en diersoorten komen en gaan. De mens heeft ook invloed op de natuur. Bekende voorbeelden zijn vermesting en verdroging. Maar ook de toenemende verstedelijking en het daardoor verdwijnen van biotopen hebben hun invloed op de natuur. Het oprukken van de stad en de daarbij horende infrastructuur hebben vaak een versnipperende werking op het Nederlandse landschap. De aanleg van ecoducten, faunapassages, vele natuurontwikkelingsprojecten en vooral niet te vergeten de ecologische hoofdstructuur hebben een positieve werking op de in het landschap voorkomende plant- en diersoorten.


De tentoonstelling ‘Dier Plant Nederland’ geeft een overzicht van een aantal in Nederland voorkomende plant- en diersoorten met succesverhalen en soms ook droevige verhalen. In de tentoonstelling waren veel voorbeelden uit de natuurhistorische collectie van het Milieu Educatie Centrum te zien. Zoals de Zeearend, Das, Vos, Ree, Wild zwijn, Korhoen, vlinders en vele andere soorten.


Prachtige natuurfoto’s van Ron Timmermans geven de bezoekers een mooi beeld van het veelzijdige landschap van het Groene Woud in Brabant. Een landschap wat de moeite waard is in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden en te versterken zodat ook de verscheidenheid aan planten en dieren in de toekomst alleen zal toenemen.


Milieu Educatie Centrum, Genneperweg 145, 5644 RS  Eindhoven, tel. 040 2594700,
email: mec@milieudienst.sre.nl , internet: www.mecehv.nl

(MEC Eindhoven)