read()) { if(eregi(".jpg|.jpeg|.gif|.bmp|.png", $entry)){ ClearStatCache(); $foto = $path . "/" . $entry ; $fotoArray[] = $foto; } // end if } // end while $d->close(); $count = count($fotoArray); $pathspatie = str_replace("_", " ", $originalPath); ?>

Amber Mountains (Madagaskar)

=0)) AND (intval($_GET['fotoID'] < $count))){ $showFoto = intval($_GET['fotoID']); echo " "; echo " "; echo "

Foto: " . ($showFoto + 1) . " / " . $count . "

"; if($showFoto!=0){ $prevFoto = ($showFoto - 1); echo " "; } // end if echo " "; $pageNR = floor($_GET['fotoID'] / $aantalFotos); $pageNR = $pageNR * 15; echo "

lijst

"; echo "

"; if($showFoto!=($count -1)){ $nextFoto = ($showFoto + 1); echo " "; } // end if echo "
"; // BESCHRIJVINGEN WEERGEVEN UIT DATABASE $reacties; $query = "SELECT * FROM gebieden WHERE foto = '" . $fotoArray[$showFoto] . "'"; if($result = mysql_query($query)){ if(mysql_numrows($result)==0){ echo " "; } // end if else { echo " "; while ($r = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; echo ""; echo ""; } // end while } // end else } // end if //EINDE BESCHRIJVING UIT DATABASE echo "

Geen informatie over de foto beschikbaar in de database.


"; // Hier aangeven wat er moet komen staan als er geen record is in de database echo "
Nummer: " . $r["nummer"] . "
" . $r["beschrijving"] . "
"; } // end if // X FOTOS PER PAGINA else { // CONFIGURATIE $clm = "5"; // AANTAL KOLOMMEN $countFotos = count($fotoArray); $thumbPath = $path . "/"; //PATH NAAR THUMBS $path2 = $path . "/"; echo " "; echo ""; $fotonr = 1; for($i=$begin; $i < $eind; $i++){ $thumb = str_replace($path2, $thumbPath, $fotoArray[$i]); echo ""; $fotonr++; if($fotonr == ($clm + 1)){ echo "\n"; $fotonr = 1; } // end if } // end for echo ""; echo ""; echo "
"; // NAVIGATIE $navigation; if($countFotos < ($aantalFotos + 1)){ $begin = 0; $eind = $countFotos; } // end if else { $aantalPages = ceil($countFotos / $aantalFotos) ; for($i=1; $i < $aantalPages + 1; $i++){ $pageNR = ($i - 1) * $aantalFotos; if($pageNR==$_GET["vanafFoto"]){ $navigation .= "" . $i . " "; } // end if else { $navigation .= "" . $i . " "; } // end else } // end for if((isset($_GET['vanafFoto'])) AND (intval($_GET['vanafFoto']>=0)) AND (intval($_GET['vanafFoto'] < $countFotos))){ $begin = intval($_GET['vanafFoto']); if(($begin + $aantalFotos) <= $countFotos){ $eind = ($begin + $aantalFotos); } // end if else { $eind = $countFotos; } // end else } // end if else { $begin = 0; $eind = $aantalFotos; } // end else $countFotos = count($fotoArray); // PATH NAAR ECHTE FOTO } // end else echo "

Foto's: (" . $count . ") " . ($begin + 1) . " - " . $eind . "

"; if(($begin - $aantalFotos) >= 0){ $navigation = "< " . $navigation; } // end if if(($begin + $aantalFotos) < $count){ $navigation .= " >"; } // end if echo $navigation . "

"; echo "

"; echo ""; echo "
"; echo $navigation; echo "
"; } // end else if } // end if else { echo "Dit fotoalbum bestaat niet"; } // end else ?>